چراغ عقب دوچرخه

- May 09, 2017 -

چراغ های عقب دوچرخه که در دم موتور دوچرخه نصب شده اند، چراغ سنتی دمبل توسط بازتابنده استفاده می شود، آن را درخشش نمی دهد، اما از طریق اصل نور، نور شب به نور، منعکس کننده نور به عنوان یک یادآوری، در حال حاضر معمولا باتری های باتری، باتری های لیتیوم یا باتری های باتری به عنوان انرژی، در مورد قدرت، به عنوان یک منبع نور به ارمغان می آورد، رنگ های متنوعی را به نمایش می گذارند و نقش اصلی اصلی نور چشمگیر است که هشدار امنیتی برای ایمنی سواری است.


این از چند آینه کوچک در زاویه راست تشکیل شده است، به دلیل انعکاس نور، ماشین، نئون، چراغ و دیگر نور نوری منعکس شده به راننده، به طوری که راننده می تواند دوچرخه سواری جلو را ببینید، به طوری که برای جلوگیری از ترافیک حوادث