انتخاب از چراغها جلو دوچرخه

- May 09, 2017 -

در انتخاب چراغها جلو توسط سوار عادات. به عنوان چراغ جلو چراغ روشنا فعال، کاش LED دارد همواره مورد توجه مصرف کننده & # 39 بوده است؛ بازد د کنندگان بس ار از نگران . شماره بالاتر کاش ، پا ن تر از بازده نوران ، اگر چه آن را روشن تر خواهد بود، اما در نسبت افزا ش نم دهد. به عنوان مثال، ا الات متحده تول د Dree به شرکت LED در وب سا ت منتشر شده داده نشان م دهد، 1W نور لامپ دارا 80 لومن، در حال که 3W تنها 135 لومن، وات است 3 بار، روشنا کمتر از 3 بار بار، اما مصرف برق است کاملا 3 بار (بق ه برق اتلاف حرارت م شود)، و ق مت بس ار گران تر است و nbsp؛


از

بنابرا ن، انتخاب از 1W، 3W ا 5W با د بر ا ن فرض استوار است، به در ک خ ابان روشن ا در صبح و عصر دوچرخه سوار باشد، چراغها جلو به طور کل به عنوان روشنا منفعل ک کار خوب حت حالت چشمک زن باز به است، کاف است؛ به حومه شهر و ا دوچرخه سوار که در آن ه چ چراغ خ ابان وجود دارد، البته، تعداد وات لامپ بالا برا انجام نورپرداز ها فعال است.

  • چراغ دوچرخه LED قابل شارژر Eagle 600 USB، چراغ های چرخه زیر 100
  • چراغ دوچرخه سواری عقاب 700 جلو، چراغ قوه دوچرخه سواری برای دوچرخه سواری دوچرخه سواری
  • MJ-819 چراغ دوچرخه عقب قرمز عقب برای ایمنی دوچرخه سواری
  • MS-622T چراغ عقب نور عقب برای دوچرخه یا کلاه
  • MJ-6102 کری دوچرخه نور بسته باتری برای چراغ های LED صفحه Magicshine بالا
  • MJ-6015 O-ring Handlebar Mount، لوازم جانبی Magicshine جاده دوچرخه جلو LED چراغ

محصولات مرتبط